ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน เมษายน 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2562


1.หลักสูตร การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

   วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตรการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562


1.หลักสูตร การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open Source

   วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.

ประกาศเมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2562


1.หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.

   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
   เวลา 09.00 - 12.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตรการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2562


1.หลักสูตร Advanced Microsoft Excel

   วันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

2. Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์

   วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตรกรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework)

ประกาศเมื่อวันที่ 03 ม.ค. 2562

การบรมเรื่อง
 “กรอบการกำกับดูแลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ
(Data Governance Framework)”

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

รายละเอียดและกำหนดการ  ลงทะเบียน