ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561

1. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 
   วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
2. การประยุกต์ใช้ Google Docs (Docs, Sheets, Slides) เพื่องานในองค์กร
   วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

 


การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่

ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิ.ย. 2561

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศยกเลิก หลักสูตร

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat
เวอร์ชั่นใหม่

11 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.

ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิ.ย. 2561

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(IP PBX) ของ สป.วท.

8 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน มิถุนายน 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 01 พ.ค. 2561

 

1การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกแบบเคลื่อนไหว (Gimp & Inkscape)

Advanced Microsoft ExcelAdvanced Microsoft Excelเทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ Microsoft Word (Macro & Form Active X)
  13 – 15 มิถุนายน 2561
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
    
    รายละเอียดหลักสูตร

 

 


การอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2561

ประกาศเมื่อวันที่ 09 เม.ย. 2561

1. หลักสูตร Internet/e-mail

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตร Microsoft PowerPoint

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 13.00-16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

3. หลักสูตร Microsoft Excel

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น

รายละเอียดหลักสูตร