ข่าวประกาศ

การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล

ประกาศเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2561

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การสร้างความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
เรื่อง “รู้เท่าทันการใช้ IT ในยุคดิจิทัล

31 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 - 14.00 น. 
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท. 

รายละเอียดหลักสูตร


การอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2561

ประกาศเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2561

1. หลักสูตร Microsoft PowerPoint

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตร Internet/e-mail

วันที่ 11 กันยายน 2561 13.00-16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

3. หลักสูตร Microsoft Excel

วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2561

1. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form เพื่อองค์กรยุคใหม่ 
   วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 
   เวลา 09.00 - 16.30 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร
2. การประยุกต์ใช้ Google Docs เพื่องานในองค์กร
   วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2561
   เวลา 09.00 - 16.30 น.
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร

 


การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat เวอร์ชั่นใหม่

ประกาศเมื่อวันที่ 05 มิ.ย. 2561

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

ประกาศยกเลิก หลักสูตร

การสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบ G-Chat
เวอร์ชั่นใหม่

11 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร


การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (IP PBX) ของ สป.วท.

ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิ.ย. 2561

การใช้งานระบบใบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
รายละเอียดหลักสูตร

การใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการแบบศูนย์กลาง และการใช้งานโทรศัพท์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(IP PBX) ของ สป.วท.

8 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 - 12.00 น. 

รายละเอียดหลักสูตร