กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้งานสูตรและฟังชั่น Excel เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 12-11-2014
วันสิ้นสุดอบรม 14-11-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม