กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การใช้โปรแกรม PSPP for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 09-07-2012
วันสิ้นสุดอบรม 11-07-2012
วิทยากร วิทยากร
สถานะ เปิดอบรม