กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android เบื้องต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 16-01-2013
วันสิ้นสุดอบรม 18-01-2013
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม