กำหนดการฝึกอบรม

รายละเอียดกำหนดการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album
รายละเอียดเพิ่มเติม
วันเริ่มอบรม 01-04-2014
วันสิ้นสุดอบรม 02-04-2014
วิทยากร วิทยากรจากภายนอก
สถานะ เปิดอบรม