ข่าวประกาศ

การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2562

 


1.หลักสูตร Introduction to Docker

   วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร


  2.หลักสูตร Building Systems with Docker

   วันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร


สัมมนาสร้างความตระหนัก “ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด

ประกาศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562

การจัดสัมมนาสร้างความตระหนัก
 “ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด"

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 14.30 น.
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

รายละเอียด  |  ลงทะเบียน


การจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน เมษายน 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 08 มี.ค. 2562


1.หลักสูตร การผลิตสื่อ Motion Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

   วันที่ 3 - 5 เมษายน 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตรการจัดอบรมหลักสูตรด้านการใช้งาน ICT ประจำเดือน มีนาคม 2562

ประกาศเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2562


1.หลักสูตร การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open Source

   วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 
   เวลา 09.00 - 16.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตรการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.

ประกาศเมื่อวันที่ 05 ก.พ. 2562


1.หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สป.วท.

   วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
   เวลา 09.00 - 12.00 น.   
 
   
    รายละเอียดหลักสูตร