หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร สนุกกับการตัดต่อ PDF ด้วย Open Source Software
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

3.1 การใช้งาน PDFSam

 • PDFSam คืออะไร
 • ทำไมต้องใช้ PDFSam
 • การติดตั้งและการเรียกใช้โปรแกรม
 • การแยกและรวม PDF
  • การแยกหน้า
  • การส่งออกแฟ้มที่เลือก
 • การใช้งาน Split (แบ่งหน้าเอกสาร)
 • การทำงานกับ Rotate
 • การใช้งาน Alternate Mix
 • การใช้งาน Environment
 • การตั้งค่าให้กับโปรแกรม

3.2 การใช้งาน PDFCreator

 • การติดตั้ง PDFCreator
 • เริ่มต้นใช้งาน PDFCreator
  • การสร้าง PDF file จากโปรแกรมต่างๆ
  • การสร้าง PDF file ที่มี Bookmark และ Link
  • การสร้าง PDF file โดยกำหนดขนาดกระดาษเอง
  • การกำหนดชื่อแฟ้ม หรือโฟลเดอร์ปลายทางในการจัดเก็บ PDF file การสั่งหยุดสร้าง PDF file
  • การผลิต PDF file ที่มีการบีบอัดข้อมูล

3.3 การใช้งาน Foxit Reader

 • การติดตั้ง Foxit Reader
 • การปรับแต่ง Work Area
 • การตั้งค่า Skin
 • การดูข้อมูลในแฟ้ม PDF
 • การทำงานกับ PDF
 • การใส่หมายเหตุ
 • การทำงานกับแบบฟอร์ม
 • การนำเข้าและส่งออกข้อมูล
 • การแก้ไขแฟ้ม PDF
  • การสร้าง Bookmarks
  • การเพิ่ม Links
  • การแนบแฟ้มอื่นๆ
  • การเพิ่มรูปภาพ
  • การแทรกแฟ้มมัลติมีเดีย

3.4 แนะนำโปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • PrimoPDF แปลงเป็น PDF สามารถใส่รหัสผ่านกันคัดลอกและพิมพ์ข้อมูลได้
 • PDF To JPG Converter แปลงจาก PDF เป็นรูปภาพนามสกุลต่างๆ เช่น JPG, BMP, TIF, GIF, PNG
 • PDFArchitech แก้ไข PDF file เช่น หมุน, ลบ, จัดลำดับหน้า, แยกไฟล์, รวมไฟล์ เป็นต้น
 • PDFILL PDF Editor จัดการไฟล์ PDF ไม่ว่าจะเป็นการสร้างไฟล์ pdf ,การแก้ไข pdf, การรวมไฟล์ PDF, แยกไฟล์ PDF, แปลงไฟล์ PDF, เข้ารหัส ถอดรหัส PDF, ใส่ข้อมูลเข้าไปในไฟล์ เช่น หัวข้อไฟล์ pdf, รายละเอียดไฟล์ pdf, คำสำคัญของไฟล์ pdf, ผู้แต่ง เป็นต้น

 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 105_PDF.pdf