หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2558
ชื่อหลักสูตร Google Apps
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

-                   ทำความรู้จักกับ Google Apps และบริการต่างๆ ที่มีใน Google

-                   การสมัครและติดตั้ง Google Apps

 • Google Account
 • Google Drive
 • Google Document
 • Google Spreadsheet
 • Google Presenation
 • Google Form
 • Google Calendar

-                   Google Document เป็นบริการ Online เหมือนกับ Microsoft Word

 • การสร้างเอกสาร
 • การแบ่งปัน (Sharing)
 • การกำหนดค่า ความปลอดภัย
 • การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
 • การ Upload / Download มาเป็ น Microsoft Word

-                   Google Spreadsheet เป็นบริการ Online เหมือนกับ Microsoft Excel

 • สูตรการคำนวณ
 • การจัดการ Sheet
 • การสร้าง Chart ประเภทต่าง ๆ ด้วย Google Spreadsheet
 • การแบ่งปัน (Sharing)
 • การกำหนดค่า ความปลอดภัย
 • การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
 • Pivot Table ด้วย Google Spreadsheet
 • การ Upload / Download มาเป็ น Microsoft Excel

-                   Google Presentation เป็นบริการ Online เหมือนกับ Microsoft PowerPoint

 • การสร้างงานนำเสนอ
 • การใส่รูป และ วีดีโอ
 • การนำเสนอ Online ด้วย Google Presentation
 • การแบ่งปัน (Sharing)
 • การกำหนดค่าความปลอดภัย
 • การกำหนดการแจ้งเตือนเมื่อเอกสารถูกแก้ไข (Notification)
 • การ Upload / Download มาเป็น Microsoft PowerPoint

-                   Google Form การสร้างแบบสอบถาม เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล

-                   Google Calendar

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 114_google apps.pdf