หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การบริหารจัดการระบบ G-Chat สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน
รายละเอียดหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร
  • แนะนำ Government Secure Chat (G-Chat)
  • แนะนำการใช้งานระบบ และการติดตั้งระบบ
  • ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ
  • การกำหนดโครงสร้างหน่วยงาน
  • การกำหนดสิทธิ์เข้าใช้งาน
  • การสร้างห้องสนทนา
  • การนำข้อมูลบุคลากรเข้าสู่ระบบ
  • การบริหารจัดการข้อมูลบุคลากรของหน่วยงาน
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร