หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย Drupal
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. รู้จักกับโปรแกรม Drupal

 • ประวัติความเป็นมา
 • ความสามารถที่โดดเด่น
 • ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ใช้ Drupal

2. การติดตั้ง โปรแกรม Drupal

 • ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องใช้ในการติดตั้ง
 • การจำลองสภาพแวดล้อมเซิร์ฟเวอร์ในเครื่อง PC
 • เตรียมโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์
 • ดาวโหลดโปรแกรม Drupal
 • ย้ายไฟล์ไปยังเซิร์ฟเวอร์
 • สร้างฐานข้อมูลด้วย phpMyAdmin และคอมมานด์ไลน์
 • ทำการติดตั้งโปรแกรม Drupal

3. การใช้งานพื้นฐาน

 • ทดลองสร้างเนื้อหา
 • พื้นฐานการบริหารระบบ
 • เพิ่มสมาชิกเข้าในระบบ
 • การปรับแต่งคอมเมนต์
 • อนุญาตให้ผู้ชมทั่วไปตอบคอมเมนต์
 • อนุญาตให้สมาชิกเขียนเนื้อหา
 • เปิดใช้งาน Web board
 • เพิ่มสิทธิ์การตั้งกระทู้

4. ปรับแต่งหน้าตาของเว็บไซต์

 • จัดการเกี่ยวกับ Theme
 • จัดการเกี่ยวกับ Block
 • จัดการเกี่ยวกับ Menu

5. จัดการเนื้อหาในเว็บไซต์

 • ทำความเข้าใจคุณสมบัติของเนื้อหา
 • สร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่
 • จัดการเนื้อหาและคอมเมนต์
 • จัดการ RSS Feed
 • กำหนดอินพุตของเนื้อหา
 • จัดหมวดหมู่ของเนื้อหา

6. เพิ่มความสามารถกับเว็บไซต์ด้วยโมดูล

 • ทำความรู้จักกับโมดูล
 • ดาวโหลดโมดูล
 • ติดตั้งโมดูล
 • ลำดับขั้นตอนการติดตั้งค่าโมดูล
 • ถอนการติดตั้งโมดูล

7. ปรับแต่ง URL สำหรับ SEO

 • เปิดใช้งาน Clean URLs
 • ตั้งชื่อ URL ใหม่ด้วยโมดูล

8. การจัดการผู้ใช้ในเว็บไซต์

 • จัดกลุ่มผู้ใช้งาน (Roles)
 • มอบสิทธิ์การใช้งาน (Permission)
 • จัดสรรผู้ใช้เข้ากลุ่ม
 • ตั้งค่าผู้ใช้ (User Setting)
 • วางกฎการใช้งาน (Access rules) ควบคุมผู้ใช้

 

9. ประสิทธิภาพและการตรวจสอบการทำงานของระบบ

 • ตรวจสอบสถานะของเว็บไซต์
 • ตั้งค่า Cron เข้ามาช่วยในการดูแลรักษาระบบ
 • ทดสอบการทำงานของ Cron
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยการตั้งค่า Cache
 • เพิ่มความคงทนของระบบด้วย Throttle
 • อัพเดตโมดูล อัพเกรด Drupal

10. PHP

 • จัดการเนื้อหา Drupal แบบ Templates ด้วย PHP
 • ใช้ PHP กับ Drupal CMS
 • ใช้ PHP snaippets
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 129_Drupal.pdf