หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ภาพรวม และความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ Joomla

 • แนะนำ ภาพรวม Joomla
 • โครงสร้างหลัก และส่วนประกอบ Joomla
 • เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสีย & จุดเด่น-จุดด้อย ในมุมมองต่างๆ

 การติดตั้ง Joomla  และการจัดการเบื้องต้น

 • ข้อควรรู้ก่อนการติดตั้ง Joomla
 • การเตรียมระบบ Web Server จำลองระบบด้วย WampServer
 • การสร้างฐานข้อมูล MySQL ด้วย phpMyAdmin รองรับก่อนติดตั้งโปรแกรม Joomla
 • การติดตั้ง Joomla
 • การตรวจสอบหน้าเว็บ Joomla หลังการติดตั้ง และปรับค่าเบื้องต้นที่จำเป็น
 • การปรับแต่งค่าเบื้องต้นทั้ง หน้าบ้าน-หลังบ้าน Front-end Back-end

 การปรับแต่งค่าเบื้องต้นก่อนสร้างเว็บ Joomla

 • การตั้งค่าริ่มต้นของ Joomla  ด้วย Global Configuration
 • การตั้งค่าปิดปรับปรุงหน้าเว็บ
 • การกำหนด และปรับค่า SEO ให้เว็บ Joomla
 • การกำหนด คำค้น (keyword) ให้เว็บ Joomla

 การสร้างบทความ เนื้อหาเว็บ ภาพ และ ลูกเล่นในบทความแบบเว็บสมัยใหม่

 • ทำความเข้าใจโครงสร้างบทความ
 • การสร้าง และจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (Article)
 • การสร้าง และจัดการบทความหน้าแรก (Featured)
 • การเพิ่มลูกเล่นต่างๆ ให้บทความ และเนื้อหาเว็บไซต์จูมลา เช่นการแทรกภาพ ,การแบ่งหน้า ,การสร้างปุ่ม Read more เป็นต้น

 การสร้างเมนู และจัดการเมนู ใน Joomla

 • แนะนำ ภาพรวมการใช้งานเมนู Joomla แบบต่างๆ
 • การสร้างเมนูหลัก เช่น Home, About Us, Contact Us เป็นต้น
 • การสร้างเมนู เชื่อมโยง ไปยังส่วนต่างๆ ภายในเว็บไซต์จูมลา (ลิงค์ ภายในเว็บ)
 • การสร้างเมนู เชื่อมโยง ไปยังเว็บ-บล็อก-สื่ออนไลน์ต่างๆ ภายนอกเว็บไซต์จูมลา (ลิงค์ ภายนอกเว็บ)
 • การสร้างเมนูย่อย เมนูแบบมีมิติของเว็บสมัยใหม่

 การทำงานกับส่วนเสริม Joomla เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เว็บ Joomla อาทิเช่น

 • สอนสร้าง หน้าติดต่อเรา Contect Us
 • สอนสร้าง และจัดการส่วนค้นหา
 • สอนสร้าง และจัดการระบบสร้างหน้าข่าว RSS (Syndicate Component)
 • สามารถดึงข่าวจากเว็บไซต์อื่น มาแสดงหน้าเว็บ Joomla
 • การสร้างหน้า Download เอกสาร หรือไฟล์ต่างๆ เช่น PDF, Zip เป็นต้น
 • การติดตั้งตัวเก็บสถิติ คนเข้าเว็บ
 • การสร้างโพลสำรวจ สร้างกิจกรรมในเว็บ

 การสร้าง และจัดการระบบสมาชิก Joomla

 • การสร้างระบบสมาชิก ลงทะเบียนสมาชิก (Log-in และ Registration Form)
 • การกำหนดสิทธิ การเข้าถึงข้อมูลของสมาชิก ในระดับต่างๆ
 • การเพิ่ม และลบสมาชิก โดยผู้ดูแลเว็บ

 การติดตั้ง และจัดการ กับเทมเพลทของเว็บ (Joomla Template + Responsive Template)

 • แนะนำ ทำความรู้จัก Joomla Template
 • การใช้งาน Template แม่แบบหลัก, การติดตั้ง และใช้งาน Template

การ Backup และ Upload เว็บ Joomla ขึ้นโฮสจริง (localhost to Hosting)

 • การเตรียม backup ข้อมูลเว็บ เพื่อ upload ขึ้นโฮสจริง
 • การติดตั้ง และใช้ส่วนเสริมเพื่อ backup ข้อมูล

การ upload ขึ้นโฮส และ การกำหนดค่าเบื้องต้น

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 130_Joomla.pdf