หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2559
ชื่อหลักสูตร Search Engine Optimization (SEO)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำการตลาดออนไลน์
 2. หลักการทำงานของเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลออนไลน์ (Search Engine)
 3. การวางแผนการทำการตลาดออนไลน์
 4. การจัดทำแผนการตลาดออนไลน์
 5. ความรู้เกี่ยวกับคำสำคัญ (Key Word)
 6. ปัจจัยสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์
 7. ปัจจัยในการจัดอันดับเว็บไซต์
 8. ความสำคัญของหน้าเว็บไซต์
 9. หลักการปรับแต่งหน้าเว็บไซต์
 10. การปรับเนื้อหาในหน้าเว็บไซต์
 11. ความสำคัญของเนื้อหาในเว็บไซต์
 12. การปรับเนื้อหาให้เหมาะสม
 13. การปรับลิ้งค์ (Link) ภายในเว็บ
 14. การเชื่อมโยงกับลิงค์ (Link) ภายนอกเว็บไซต์
 15. การฝากลิงค์ (Link) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทำการตลาดออนไลน์
 16. ขั้นตอนการฝากลิงค์ (Link)
 17. การติดตามผลการทำตลาดออนไลน์
 18. การใช้งานเครื่องมือการติดตามผลการทำการตลาดออนไลน์ (Google Analytics)
 19. การวิเคราะห์ผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Google Analytics)

การวิเคราะห์เว็บไซต์ด้วยเครื่องมือ Google Webmaster Tools

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 135_Search Engine Optimization.pdf