หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การใช้งาน Google Calendar
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 • การลงชื่อสมัครใช้ Google Calendar
 • วิธีการเข้าใช้ Google Calendar
 • การสร้างกิจกรรมใน Google Calendar
 • การสร้างปฏิทิน
 • การเพิ่มเติมหรือแก้ไขรายละเอียดกิจกรรมใน Google Calendar
 • การเชิญเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรม
 • การแบ่งปันปฏิทินกับผู้ใช้ที่ระบุ
 • การแจ้งเตือน
 • การเรียกดูกิจกรรมในปฏิทิน
 • การลบกิจกรรม
 • การตั้งค่าทั่วไปของปฏิทิน
 • การตั้งค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 140_Google Calendar2.pdf