หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร Microsoft Excel
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • แนะนำการใช้งาน Excel เบื้องต้น
 • การทำงานกับ Work Sheet
 • การเลือกช่วงข้อมูล
 • การจัดการแถวและคอลัมน์
 • การป้อน/การปรับแต่งข้อมูล
 • การเรียงลำดับข้อมูล
 • การกรองข้อมูล
 • การแทรกรูปภาพและรูปทรง
 • การจัดทำ/แก้ไขตาราง
 • ฟังก์ชันการคำนวณเบื้องต้น
 • การสร้างและการนำเสนอข้อมูลโดยกราฟ
 • การพิมพ์เอกสาร

 วิธีการฝึกอบรม

          ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

วันที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 0.5 วัน

สถานที่ฝึกอบรม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 154_Excel2013.pdf