หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร Internet/e-mail
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายInternet
 • ภัยอันตรายจากการใช้ Internet
 •  การใช้โปรแกรม Web Browser
 • การค้นหาข้อมูล
  • หลักการใช้คำ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย
  • การสืบค้นข้อมูล
  • การสืบค้นรูปภาพ, วีดีโอ
 • แผนที่ สถานที่ต่างๆ เส้นทางการเดินทาง เป็นต้น
 • การใช้งาน E-mail
 • การใช้งาน ระบบใบลา 

 

 

 วิธีการฝึกอบรม

           ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

วันที่  12 กันยายน 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 0.5 วัน

สถานที่ฝึกอบรม

 ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 155_Internet.pdf