หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 

 • การเข้าสู่นำเสนอผลงานด้วยโปรแกรมMicrosoft PowerPoint 2013
 • การเปิด-ปิด โปรแกรม
 • การจัดเก็บงานนำเสนอ
 • การสร้างงานนำเสนอ
 • มุมมองของการนำเสนอ
 • การจัดการกับข้อมูลในสไลด์
 • การตกแต่งข้อความในสไลด์
 • การจัดการกับสัญลักษณ์หัวข้อ
 • การคัดลอกรูปแบบของข้อความ
 • การสร้างตาราง และกราฟ
 • การใส่ Transitions ให้กับสไลด์
 • การสร้าง Hyperlink 

 

วิธีการฝึกอบรม

          ฝึกปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

วันที่ 13 กันยายน 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 0.5 วัน

สถานที่ฝึกอบรม

ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 156_PowerPoint.pdf