หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. กระบวนการออกแบบมัลติมีเดีย PowerPoint

 • กระบวนการออกแบบ
 • สตอรี่บอร์ดและผังงาน
 • ออกแบบกระบวนการทำงานและลำดับการแสดงผลในพรีเซนเทชั่น

2. การสร้างมัลติมีเดียพรีเซนเทชั่น

 • ภาพ
 • เสียง
 • การเชื่อมโยงเสียง
 • การสร้างลิงค์
 • ปุ่มคำสั่ง
 • ข้อความกำกับปุ่มคำสั่ง
 • เสียงสำหรับปุ่ม
 • การควบคุมระบบนำทางด้วย Kiosk
 • การบันทึกพรีเซนเทชั่นเพื่อนำเสนอ

3. การเขียนโปรแกรมใน PowerPoint ด้วย Visual Basic for Application

 • หน้าต่างสำหรับเขียนโปรแกรม
 • ไวยกรณ์หลัก
 • เขียนคำสั่งทำงานกับปุ่ม
 • เขียนคำสั่งทำงานกับวัตถุ
 • เปลี่ยนแปลงแก้ไขปุ่ม
 • ประเภทของตัวแปร และการประกาศตัวแปร
 • การรันสคริปต์เพื่อดูผลลัพธ์

4. คำสั่งที่น่าสนใจ

 • ตรวจสอบเงื่อนไข
 • วนรอบ
 • การส่งค่า
 • ฟังก์ชั่นด้านเวลา
 • การบันทึกและจบการทำงาน

5. Interactive Presentation Workshop

 • คลิกปุ่มเพื่อเปลี่ยนสไลด์
 • คลิกปุ่มเพื่อเปลี่ยนภาพ
 • ซ่อนและแสดงวัตถุที่ต้องการ
 • การอ้างอิงวัตถุโดยใช้หมายเลข
 • การอ้างอิงวัตถุโดยใช้ชื่อ
 • การทำงานกับ Message Box
 • การทำงานกับ Input Box

6. Quiz/Test Workshop

 • Multiple Choice Test
 • การจัดเก็บคะแนน
 • เหตุการณ์เมื่อตอบถูก
 • เหตุการณ์เมื่อตอบผิด
 • Short Answer Quiz
 • รายงานผลคะแนน

วิทยากร

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตร มีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

          ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน  30 คน และมีพื้นฐานในการใช้ Microsoft Word

 การประเมิน

1. การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

2. ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 159_Interactive Presentation Microsoft PowerPoint (Macro & VBA).pdf