หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2560
ชื่อหลักสูตร การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

1. รู้จักกับ Infographic

 • Infographic คืออะไร     
 • หมวดหมู่ของ Infographic         
 • 7 เหตุผลเว็บไซต์การศึกษาควรมี Infographic       
 • คำถามก่อนจัดทำ Infographic    
 • เครื่องมือที่จะทำให้ทุกคนสามารถสร้าง Infographic ได้ง่ายกว่าการวาดรูปทุกรูป
 • การเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง ภาพ และสถิติที่ถูกต้องสามารถใช้อ้างอิงได้        
 • เทคนิคการเลือกใช้สี สำหรับการออกแบบ วางรูปแบบโครงร่างของสี  
 • เคล็ดลับสำหรับการออกแบบสุดยอด Infographic

2. ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographic)                

 • การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographic)    
 • การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ   
 • ออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout     
 • การสรุปใจความไว้ใน Infographic
 • แบบฟอร์มรายละเอียดการออกแบบ Infographic   
 • การเผยแพร่ Infographic ผ่าน Social Network หรือโลกออนไลน์   
 • การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ      
 • การสร้าง Infographic จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์    
 • โปรแกรมที่ใช้สร้าง Infographic  
 • การสร้าง Infographic ด้วย Inkscape และ Gimp

3. การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ   

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมตกแต่งภาพ
 • การสร้างงานใหม่
 • พื้นที่การทำงาน (Work Area)
 • หน้าต่างเครื่องมือ Toolbox
 • หลักการสร้างงานกราฟิก 
 • Layer Palette 
 • การเปิดไฟล์ภาพ (Open)
 • การบันทึกข้อมูลลงบนไฟล์ (Save)
 • การกำหนดพื้นที่ เพื่อแก้ไขและตกแต่งภาพ (Selection)
 • การใช้งาน Transform เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่ Selection
 • การใช้งาน Foreground และ Background Color
 • การใช้งาน Type Tool   
 • การใช้โปรแกรมสร้างภาพกราฟิก
 • รู้จักกับภาพ Vector และ Bitmap
 • พื้นฐานการสร้างภาพกราฟิกชนิด Vector  
 • แถบคำสั่ง (Menu Bar), กล่องเครื่องมือ (Tool Box)
 • การใส่สีและเส้นขอบวัตถุพื้นฐาน  
 • สร้างรูปทรงต่างๆ
 • การหมุนภาพด้วยเครื่องมือ Rotate Tool, การย่อ-ขยายวัตถุ
 •  การรวมวัตถุเป็นกลุ่มเดียวกันและการยกเลิก (Group และ Ungroup)
 • จัดเรียงภาพด้วย Align Palette   
 • การลำดับชั้นวัตถุ (Order)
 • การระบายสีภาพ
 • การเก็บไฟล์ในรูปแบบต่างๆ       
 • การสร้างตัวอักษร        

4. ทำความรู้จัก อินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหว (Gifographic)

 • เจาะลึก Gifographic ที่ดี
 • องค์ประกอบการออกแบบที่ทำให้ดูหน้าสนใจ
 • เครื่องมือเบื้องต้นที่จำเป็นในงาน Gifographic
 • ขั้นตอนออกแบบจากข้อมูลอันซับซ้อนในเวลาจำกัด  
 • การสร้าง Layout ให้กับงาน Gifographic
 • การทำกราฟให้มีดูดี style
 • เรียนรู้การจัดการตัวอักษร (Font) และการจัดวาง
 • การใช้ภาพสัญลักษณ์ และสีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจ

           (หมายเหตุ: ในการอบรมการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก แบบเคลื่อนไหวใช้โปรแกรม Open Source ในออกแบบ เช่น โปรแกรม Inkscape และ Gimp)

 4. วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติโดยใช้วิทยากรจากบริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

 5. ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่  17 - 19 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 6. สถานที่ฝึกอบรม

          ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 7. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน  30 คน มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก เช่น Gimp, Inkscape, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และมีความรู้พื้นฐานในการสร้างสื่ออินโฟกราฟิก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 166_GIfo.pdf