หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร OpenOffice.org Writer
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

        โปรแกรม OpenOffice.org Writer คือ โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ ที่พัฒนาบนพื้นฐานการพัฒนาแบบโอเพนซอร์ส โดยมีเป้าหมายให้เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย สามารถใช้งานภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์ และนำไปใช้ในงานประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 •      การสร้าง, บันทึก และการเรียกเอกสารข้อมูลกลับมาแก้ไข
 •      การสร้างเลขหน้า หัวและท้ายกระดาษ
 •      การกำหนดขนาด และระยะขอบของกระดาษ
 •      การสร้างตารางใช้งานในรูปแบบต่างๆ
 •      การสร้างตัวอักษรศิลป์
 •      การแทรก และการจัดการเกี่ยวกับภาพ
 •      การกำหนดตัวอักษรแบบพิเศษ
 •      การป้องกันเอกสาร
 •      การกำหนดรูปแบบของ Paragraph
 •      การนำเอกสารออกในรูปแบบต่างๆ
 •      ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ
 •      การสร้างจดหมายเวียน ด้วยฐานข้อมูล
ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 17_OpenOfficeorg Writer.pdf