หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographic & Gifographic เพื่อนำเสนอข้อมูลองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

ทฤษฏีการสร้าง Infographic

รู้จักกับ Infographic     

 • Infographic คืออะไร         
 • หัวใจของ Infographic       
 • ความเป็นมาของ Infographic
 • คลื่นพลังใหม่ในเครือข่ายสังคม         
 • หมวดหมู่ของ Infographic   
 • พลังของ Infographic (The Power of Visual Story Telling)  
 • 7 เหตุผลเว็บไซต์การศึกษาควรมี Infographic 
 • คำถามก่อนจัดทำ Infographic        
 • เครื่องมือที่จะทำให้ทุกคนสามารถสร้าง Infographic ได้ง่ายกว่าการวาดรูปทุกรูปขึ้นมาเอง
 • การเตรียมข้อมูล ข้อเท็จจริง ภาพ และสถิติที่ถูกต้องสามารถใช้อ้างอิงได้  
 • เทคนิคการเลือกใช้สี สำหรับการออกแบบ วางรูปแบบโครงร่างของสี      
 • เคล็ดลับสำหรับการออกแบบสุดยอด Infographic

ขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ (Infographic)           

 • การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ (Designing An Amazing Infographic)        
 • การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้มีประสิทธิภาพ       
 • ออกแบบ Infographic ด้วย 9 Layout         
 • สิ่งที่ไม่ควรทำในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์   
 • การสรุปใจความไว้ใน Infographic    
 • แบบฟอร์มรายละเอียดการออกแบบ Infographic       
 • การเผยแพร่ Infographic ผ่าน Social Network หรือโลกออนไลน์       
 • การแทรกลิงค์ข้อมูลแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 • การสร้าง Infographic จากแหล่งที่ให้บริการฟรีและดีที่มีอยู่บนโลกออนไลน์        
 • โปรแกรมที่ใช้สร้าง Infographic
 • ร่างแบบเลย์เอาท์

-    Visualized Article

-    Listed

-    Comparison

-    Structure

-    Timeline

-    Flowchart

-    Roadmap

-    Useful Bait

-    Number Porn

-    จัดการดีไซน์

-    เลือกแบบอักษร

-    เลือกสีสันสำหรับงาน

-    กำหนดการเล่นคำ ขนาดคำ

-    เลือกรูปแบบ

-    เลือกไอคอน

-    เลือกภาพ

-    เลือกขนาดภาพ

-    เลือกใช้กราฟแสดงผลที่ชัดเจน

-    แปลงข้อมูลให้เรียบง่าย

-    หัวข้อต้องดึงดูด สะดุดตา

-    เน้นคำที่ต้องการ

การผลิต Infographic ด้วย Microsoft PowerPoint

 • การกำหนดขนาดของ Infographic

-    การตั้งค่าสไลด์สำหรับ Infographic

 1.  
  1.  
   1. Slide Size
   2. Orientation
 • การกำหนดพื้นหลังให้กับ Infographic

-    Solid

-    Gradient

-    Picture

-    Texture

-    Pattern

 • การใช้งานเส้น Gridlines และ Guides

-    การแสดง Gridline

-    การแสดง Guides

-    การตั้งค่า Snap

 • เริ่มต้นใส่องค์ประกอบ Infographic

-    Text

-    Drawing

-    Icon

-    Shape

 • การตกแต่ง Text, Shape

-    Border

-    Fill

-    Text Color

-    Text Border Color

-    Text Effect

-    Shape Effect

 • แนะนำการสร้าง Object ด้วย PowerPoint และการปรับแต่ง

-    Cloud

-    House

-    People

-    Symbols

-    การใช้งาน Selection Pane

-    การใช้งาน Size and Position

-    การรวม Shape และสร้าง Shape ที่กำหนดเอง (Combine Shapes/Create a Custom Shape)

 • เครื่องมือช่วยในการจัดวางและจัดแนว Object

-    Align

-    Arrange

-    Group

การบันทึกและส่งออก Infographic

 • การเลือกรูปแบบแฟ้ม Infographic
 • การส่งออกผลงาน Infographic เป็นรูปภาพ
 • การเผยแพร่ Infographic ผ่าน Social Media

แนะนำการเปลี่ยน Infographic เป็น Gifographic

 วิธีการฝึกอบรม

          ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจาก บริษัท เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

จำนวน 3 วัน วันที่  20-22 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น.

 สถานที่ฝึกอบรม

 

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

 จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน และมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Windows  และ Microsoft PowerPoint

การประเมิน

 • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 176_61_4_info ppt.pdf