หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2561
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการสร้าง Interactive Presentation ด้วย Microsoft PowerPoint (Macro & VBA)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

กระบวนการออกแบบมัลติมีเดีย  PowerPoint

 • สตอรี่บอร์ดและผังงาน
 • ออกแบบกระบวนการทำงานและลำดับการแสดงผลในพรีเซนเทชั่น

การสร้างมัลติมีเดียพรีเซนเทชั่น

 • ภาพ
 • เสียง
 • การเชื่อมโยงเสียง
 • การสร้างลิงค์
 • ปุ่มคำสั่ง
 • ข้อความกำกับปุ่มคำสั่ง
 • เสียงสำหรับปุ่ม
 • การควบคุมระบบนำทางด้วย Kiosk
 • การบันทึกพรีเซนเทชั่นเพื่อนำเสนอ

การเขียนโปรแกรมใน PowerPoint Visual Basic for Application

 • หน้าต่างสำหรับเขียนโปรแกรม
 • ไวยกรณ์หลัก
 • เขียนคำสั่งทำงานกับปุ่ม
 • เขียนคำสั่งทำงานกับวัตถุ
 • การรันสคริปต์เพื่อดูผลลัพธ์ 

คำสั่งที่น่าสนใจ การบันทึกและจบการทำงาน

Interactive Presentation Workshop

 • คลิกปุ่มเพื่อเปลี่ยนสไลด์ 
 • คลิกปุ่มเพื่อเปลี่ยนภาพ
 • ซ่อนและแสดงวัตถุที่ต้องการ
 • การอ้างอิงวัตถุโดยใช้หมายเลข
 • การอ้างอิงวัตถุโดยใช้ชื่อ
 • การทำงานกับ Message Box
 • การทำงานกับ Input Box

Quiz/Test Workshop

 • Multiple Choice Test
 • การจัดเก็บคะแนน
 • เหตุการณ์เมื่อตอบถูก
 • เหตุการณ์เมื่อตอบผิด

 วิธีการฝึกอบรม

         ชั่วโมงการฝึกอบรมตลอดทั้งหลักสูตรมีลักษณะแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ โดยใช้วิทยากรจากบริษัท   เอไอทีซี จำกัด จำนวน 2 คน 

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          จำนวน 3 วัน วันที่  25-27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

สถานที่ฝึกอบรม  

          ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 35 คน

การประเมิน 

 • การวัดผลความรู้ก่อนฝึกอบรม หลังฝึกอบรม และความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 • ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80 % ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร 

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 187_Powerpoint VBA.pdf