หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Internet/e-mail
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่าย Internet
 • ภัยอันตรายจากการใช้ Internet
 • การใช้โปรแกรม Web Browser
 • การค้นหาข้อมูล
  • หลักการใช้คำ, สัญลักษณ์, เครื่องหมาย ในการสืบค้นข้อมูล
  • การสืบค้นรูปภาพ, วีดีโอ
  • แผนที่ สถานที่ต่างๆ เส้นทางการเดินทาง เป็นต้น
 • การใช้งาน MailGoThai เวอร์ชั่น 2 
  • การเข้าระบบ 
  • การเปลี่ยนรหัสผ่าน 
  • การเขียนและส่งข้อความ การแนบไฟล์
  • ผู้ติดต่อ และการโอนย้านสมุดรายชื่อ
  • การจัดการปฏิทิน
 • การใช้งาน ระบบใบลา

วิธีการฝึกอบรม

          การบรรยายและการปฏิบัติ

ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่  15 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. จำนวน 0.5 วัน

สถานที่ฝึกอบรม

          ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นบุคลากรใน สป.วท.
 2. ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการใช้งาน Windows และโปรแกรมการสร้างเอกสาร

การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

วิทยากร

          วิทยากรของ สป. : เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 209_Internet.pdf