หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร Google Apps เพื่อการทำงานออนไลน์ (บุคลากร สป.วท.)
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • Google Docs
 • ทำความรู้จักกับ Google Apps และบริการต่าง ๆ ที่มีใน Google
 • การสมัครและติดตั้ง Google Apps และเริ่มต้นใช้งาน Google Docs 
 • การสร้างเอกสารออนไลน์ใน Google Docs
 • การอัพโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่แล้ว
 • การทำงานกับเมนูและแถบเครื่องมือ
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ
 • ฯลฯ
 • Google Sheets
 • แนะนำคุณลักษณะและ Interface ของ Google Sheets
 • ศัพท์เทคนิคสำหรับการใช้งาน Google Sheets
 • การแก้ไข และจัดรูปแบบของการใช้งาน Google Sheets
 • ฯลฯ
 • Google Slide
 • การสร้าง, ลบ, และตั้งค่าหน้า slide, การเปลี่ยนสีและธีมของ slide
 • การสร้างวัตถุ
 • การสร้างกราฟ
 • การนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ
 • ฯลฯ
 • Google Drive
 • อัพโหลดไฟล์ข้อมูล
 • สร้างโฟลเดอร์ ใน Google Drive
 • การเพิ่มข้อมูล หรือโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์
 • การเปลี่ยนสีโฟลเดอร์
 • ฯลฯ 
 • Google Calendar
 • การสร้าง/แก้ไข/ลบ Event
 • การแชร์ Event
 • การแชร์ปฏิทิน
 • การสร้างปฏิทินใหม่เพื่อใช้ร่วมกันภายในกลุ่ม
 • ฯลฯ
 • Google Contact
 • วิธีเพิ่ม Contact บน Google Contacts
 • การ Export รายชื่อจากโทรศัพท์
 • การ Import รายชื่อ เข้า Google Contacts
 • การ Sync โทรศัพท์ IOS & Android กับ Google Contacts

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและการปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.00 - 16.00 น. จำนวน 2 วัน

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

          ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สป.วท. จำนวน 40 คน และมีพื้นฐานในการใช้งาน Microsoft Windows และมีบัญชีผู้ใช้งาน Google (Gmail)

การประเมิน

          ต้องเข้ารับการอบรมเกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม

 วิทยากร

          วิทยากร ศท.

ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 212_13 หลักการ google doc.pdf