หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร การสร้าง e-Book ด้วย Solution Open source
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร 

 • การเตรียมความพร้อมและการติดตั้งระบบ
 • การเตรียมความพร้อมและการติดตั้งระบบ
 • การเตรียมซอฟต์แวร์และปรับมาตรฐาน
 • การสร้างเอกสารมาตรฐาน ePub ด้วย OpenOffice.org
 • การกำหนด format หน้าเอกสารตามแบบนิตยสาร
 • การกำหนดเอกสารแบบแบ่งส่วน
 • การแทรกภาพและการทำ interraction
 • กราฟิกดีไซน์ด้วย GIMP เพื่อนำไปใช้งาน
 • การสร้างสารบัญ
 • การเปลี่ยน Format
 • การติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการ e-Book
 • การจัดการ meta data สำหรับ ePub
 • การแทรกปก
 • การ Export เอกสารเป็น ePub
 • การทดสอบและนำเสนอขึ้น server แบบ DIY
 • ทดสอบกับ iPad
 • การสร้าง e-magazine ด้วยโปรแกรม magazine 3
 • xml tags 
 • การแทรกวีดีโอใน magazine
 • การสร้าง e-magazine ด้วยโปรแกรม Silgil

วิธีการฝึกอบรม 

          การบรรยายและฝึกปฏิบัติ

 ระยะเวลาการฝึกอบรม        

          วันที่ 21 - 22 มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา 9.00 - 16.00 น. 

 สถานที่ฝึกอบรม

           ณ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 7  อาคารพระจอมเกล้า

 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

           ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัด วท. จำนวน 40 คน ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม

 วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากหน่วยงานภายนอก

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 214_1.3.1 หลักการ ebook2 train.pdf