หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2562
ชื่อหลักสูตร ภัยไซเบอร์ เรื่องไม่ไกล ใกล้ตัวกว่าที่คิด
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

      1   ภาพรวมของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน

      2   กิจกรรม/ช่องโหว่ของคน

      3   9 เทคนิคช่วยในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

             3.1   การคาดการณ์การโจมตี (Expect to be attacked)

             3.2   การใช้ Passphrase และการพิสูจน์ตัวตน 2 ปัจจัย (2 Factor Authentication)

             3.3   การสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

             3.4   เทคโนโลยีการป้องกันมัลแวร์

             3.5   ความอันตรายของสื่อบันทึกแบบเคลื่อนย้ายได้

             3.6   การป้องกันตัวจากอีเมลฟิชชิ่ง

             3.7   การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ Mobile

             3.8   การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บบราวเซอร์

             3.9   การใช้งาน Social Media

      4   มาตรฐานสากลกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

วิธีการอบรม

          การบรรยาย และตอบข้อซักถาม

ระยะเวลาในการอบรม

          วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 – 14.30 น.

สถานที่ในการอบรม

          ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท.

กลุ่มเป้าหมาย

          บุคลากรของ วท. จำนวน 80 คน

วิทยากร

          วิทยากรรับเชิญจากบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 217_01. หลักการ.pdf