หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2564
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันเพื่อการทำงานร่วมกันในองค์กร รุ่นที่ 2 23 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดหลักสูตร
ประเภทการจ้างวิทยากร IN-HOUSE
เอกสารประกอบหลักสูตร