หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2554
ชื่อหลักสูตร AJAX Programming with PHP
รายละเอียดหลักสูตร

๑. แนะนำโปรแกรม  AJAX

 • โครงสร้างและหลักการทำงาน
 • เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับ AJAX
 • ข้อดีของ AJAX

2. เข้าใจเทคโนโลยีและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง Introduction Javascript

3. เริ่มต้นกับ AJAX

 

 

 

4. เทคนิคการสื่อสารกับ Server ด้วย AJAX

 • หลักการทำงาน XMLHttpRequest

-                   Method ของ XMLHttpRequest

-                   Properties ของ XMLHttpRequest

-                   การส่ง Request ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์

-                   การจัดการกับ Response ที่ตอบกลับมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์

5. AJAX Frameworks

 • ฟังก์ชั่นและรูปแบบการใช้งานทั่วไป
 • การใช้งาน Array, Hash ใน Prototype
 • การสร้าง Request ใน AJAX ด้วย prototype

6. การจัดการกับ Event (Handing Event)

 • การกำหนด Event ให้กับบราวเซอร์
 • การจัดการกับ Event Prototype
 • การใช้งาน Event ใน Prototype ร่วมกับ AJAX

7. ควบคุมการใช้งานฟอร์มด้วย AJAX

 • การส่งข้อมูลในฟอร์ม
 • การตรวจสอบข้อมูลในฟอร์ม

8. ควบคุมการอัพโหลดรูปภาพด้วย AJAX

 • การอัพโหลดไฟล์ด้วย PHP
 • ควบคุมการแสดงรูปภาพที่อัพโหลดด้วย AJAX

9. การจัดการกับ Navigation

10. AJAX และ Drag-and-Drop

 • AJAX Frameworks ที่ใช้ควบคุม Drag-and-Drop
 • การสร้าง Drag-and-Drop

11. สร้างการตอบโต้กับผู้ใช้ด้วย AJAX (User-Friendly)

12.  การทำงานร่วมกับ XML

 • รู้จักกับ XML
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร XML

13. การตรวจสอบความผิดพลาด Debug

 • การรายงานความผิดพลาดของ JAVAScript
 • เครื่องมือสำหรับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบความผิดพลาดบนเว็บบราวเซอร์

14. การรักษาความปลอดภัยจากกรณีใช้ AJAX

 • ความปลอดภัยและปัญหาความปลอดภัยเนื่องจากการใช้ AJAX
 • การรักษาความปลอดภัยจากการใช้ AJAX JSON (JavaScript Object Notation)

15. PHP เบื้องต้น

 • โครงสร้างของ PHP
 • ตัวแปรใน PHP
 • โอเปอเรเตอร์ ต่างๆ
 • การทำงานแบบสร้างเงื่อนไข
 • ข้อมูลชนิดอาร์เรย์
 • การทำงานซ้ำ
 • การทำงานกับฐานข้อมูล
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 28_AJAX Programming with PHP.pdf