หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android ระดับสูง
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

  • File system
  • Android Data Message Service
  • HTTP Access
  • JSON in Android
  • Android SQLite Database
  • Android Sensor
  • Location API
  • Facebook API
  • Google Map API
  • Camera API
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 54_Android Adv..pdf