หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

-                   ทำความรู้จักกับ Google Apps และบริการต่างๆ ที่มีใน Google

-                   การสมัครและติดตั้ง Google Apps

-                   Google Documents คืออะไร

-                   เตรียมความพร้อมก่อนใช้ Google Documents

-                   จัดการเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs เพื่อองค์กรยุคใหม่

  • ระบบปฏิบัติการ (Operation System - OS)
  • โปรแกรมเปิดเว็บไซต์ (Web Browser)
  • อินเทอร์เน็ต (Internet)

 

-                   ความสามารถของ Google Docs

-                   เริ่มต้นใช้งาน Google Docs

-                   การสร้างเอกสารออนไลน์ใน Google Docs

-                   การสร้างเอกสารพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์

-                   การอัพโหลดไฟล์ของคุณที่มีอยู่แล้ว

-                   การทำงานกับเมนูและแถบเครื่องมือ

-                   การตั้งค่าหน้ากระดาษ

-                   การเปลี่ยนชื่อให้เอกสาร

-                   การพิมพ์เอกสาร

-                   การจัดรูปแบบเอกสาร

-                   การแทรกรูปภาพ

-                   การบันทึกเอกสาร

-                   การใช้งานและทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

-                   เลือกคนที่คุณต้องการให้เข้าถึงเอกสารของคุณได้

-                   ใช้งานร่วมกันได้ทันที

-                   แก้ไขและนำเสนอร่วมกับบุคคลอื่นในแบบเรียลไทม์

-                   จัดเก็บและจัดระเบียบงานอย่างปลอดภัย

-                   แก้ไขและเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้

-                   จัดเก็บงานของคุณได้อย่างปลอดภัย

-                   บันทึกและส่งออกสำเนาได้อย่างง่ายดาย

-                   การจัดระเบียบเอกสารของคุณ

-                   ควบคุมว่าใครสามารถดูเอกสารของคุณได้

-                   เผยแพร่งานของคุณเป็นหน้าเว็บ

-                   ควบคุมว่าจะให้ใครเห็นหน้าเว็บของคุณได้บ้าง

-                   โพสต์เอกสารขึ้นบล็อกของคุณ

-                   เผยแพร่ภายในบริษัทหรือกลุ่มของคุณ

-                   การทำจดหมายเวียนและซองจดหมายอย่างรวดเร็ว

-                   การสร้างกราฟ ตาราง และไดอะแกรม

การบันทึกและแบ่งปันเอกสารด้วย Google Docs

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 58_Google Docs.pdf