หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร จัดการงานนำเสนอออนไลน์ด้วย Google Presentation เพื่อองค์กรยุคใหม่
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

-                   การสร้างงานนำเสนอออนไลน์

-                   แนะนำเมนู และแถบเครื่องมือ

-                   การสร้างเอกสารใหม่

-                   การเปลี่ยนชื่อเอกสารพรีเซนเทชั่น

-                   การเปลี่ยนรูปแบบของงานนำเสนอ

-                   ชุดรูปแบบ

-                   พื้นหลัง

-                   การนำเข้างานนำเสนอ

-                   การบันทึกแฟ้มงาน

-                   การใส่ข้อความ และการตกแต่งข้อความ

-                   การเพิ่มสไลด์

-                   การแทรกรูปภาพ

-                   การแทรกไฟล์วีดิโอ

-                   การนำเสนองานด้วย Presentations อย่างถูกวิธี

-                   การแก้ไขและตกแต่งให้สวยงามระดับมืออาชีพ

-                   การนำเสนองานจริงที่ทำเสร็จแล้ว

-                   ลูกเล่นในการใช้ Presentations ต่างๆ

-                   การ Publish เอกสารเพื่อนำไปใช้ในเว็บไซท์

-                   การบันทึกและแบ่งปันเอกสารด้วย Google Docs

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 60_Google Presentations.pdf