หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร การผลิตสื่อด้วยสุดยอดโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ Lightworks
รายละเอียดหลักสูตร

 

เนื้อหาหลักสูตร 
1.การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Light works
2.แนะนำโปรแกรม Light works 
การสร้าง Project ใหม่ และการบันทึก Project 
การบริหารจัดการ Project และการค้นหาภายใน Project
การเล่นไฟล์มีเดีย
เรียนรู้ไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอประเภทต่างๆ ในคอมพิวเตอร์
3.การตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
การนำเข้าวิดีโอ(Importing Video)    
พื้นฐานการแก้ไขไฟล์มีเดีย เช่น การนำเข้า การแทนที่ การแทรก การลบ และการนำออก
การทำงานกับ Timeline
การทำงานกับไฟล์เสียงและตัดต่อเสียง (Editing Audio Clips) 
การตัดต่อวิดีโอ(Editing Video Clips)   
4.การใส่เทคนิคพิเศษ (Effects)  
Transition พื้นฐาน
การใส่ Effect ลงภาพ และวิดีโอ
แนะนำความเป็นจริงเสมือน (VR-Open Simulator)
การสร้าง Video Wall บน Open Simulator
เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้ ดึงดูดใจบน Light works
5.การเผยแพร่ชิ้นงาน (Exporting Project)
การอัพโหลดไฟล์ ขึ้นเว็บให้บริการวิดีโอเช่น YouTube, Facebook
เทคนิควิดีโอออนไลน์บน YouTube
เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้ดึงดูดใจบน Ligthworks

เนื้อหาหลักสูตร 

1.การผลิตสื่อด้วยโปรแกรม Light works

2.แนะนำโปรแกรม Light works 

 • การสร้าง Project ใหม่ และการบันทึก Project 
 • การบริหารจัดการ Project และการค้นหาภายใน Project
 • การเล่นไฟล์มีเดีย
 • เรียนรู้ไฟล์ภาพนิ่งและวิดีโอประเภทต่างๆ ในคอมพิวเตอร์

3.การตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว

 • การนำเข้าวิดีโอ(Importing Video)    
 • พื้นฐานการแก้ไขไฟล์มีเดีย เช่น การนำเข้า การแทนที่ การแทรก การลบ และการนำออก
 • การทำงานกับ Timeline
 • การทำงานกับไฟล์เสียงและตัดต่อเสียง (Editing Audio Clips) 
 • การตัดต่อวิดีโอ(Editing Video Clips)   

4.การใส่เทคนิคพิเศษ (Effects)  

 • Transition พื้นฐาน
 • การใส่ Effect ลงภาพ และวิดีโอ
 • แนะนำความเป็นจริงเสมือน (VR-Open Simulator)
 • การสร้าง Video Wall บน Open Simulator
 • เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้ ดึงดูดใจบน Light works

5.การเผยแพร่ชิ้นงาน (Exporting Project)

 • การอัพโหลดไฟล์ ขึ้นเว็บให้บริการวิดีโอเช่น YouTube, Facebook
 • เทคนิควิดีโอออนไลน์บน YouTube
 • เทคนิคการตัดต่อวิดีโอให้ดึงดูดใจบน Ligthworks

 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 65_Lightworks1.pdf