หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2556
ชื่อหลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
รายละเอียดหลักสูตร

 

เนื้อหาหลักสูตร 
1.พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Scribus
เริ่มต้นใช้งาน Scribus 
ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
การทำงานกับ Frames
การทำงานกับ Text
การทำงานกับ Images
การทำงานกับ Styles
การทำงานกับ Frames
การทำงานกับ Shapes
การแก้ไข Shapes
การใช้คำสั่ง Duplicate และ Transform
การทำงานกับ Lines และ Line Styles
การทำงานกับ Fill: Colors, Gradients และ Patterns
การทำงานกับ Layers
การทำงานกับ Master Pages
การทำงานกับ Page Numbering
Short Words Plug-in
การแก้ไข และจัดการกับ Colors
2.การตั้งค่าให้กับโปรแกรม Scribus
การตั้งค่าใน Scribus 
การใช้คำสั่ง Preferences
การใช้ Keyboard Shortcuts
การใช้งาน Mouse
การตั้งค่า Font 
ความลึก
แบบอักษร Ghostscript
แบบอักษร Non-Latin 
การเลือกแบบอักษรที่ดี
การตรวจสอบคุณภาพสำหรับแบบอักษร
แบบอักษรบน Windows 
3.การนำเข้ารูปภาพเพื่อมาใช้งานใน Scribus
การนำเข้ารูปภาพชนิด Vector
การนำเข้ารูปภาพชนิด EPS 
การนำเข้ารูปภาพชนิด SVG
การนำเข้ารูปภาพชนิด Raster 
การนำเข้ารูปภาพชนิด PSD 
การนำเข้า Text
การนำเข้า text จาก OpenOffice/Open Document
การนำเข้า HTML text 
การส่งออกเป็นชนิด PDF ด้วย Scribus
PDF Workflow
PDF Flavors
PDF/X-3
PDF Forms
PDF and JavaScript
PDF Forms and PHP
PDF Presentations 
4.การพิมพ์งาน
ตัวอย่างก่อนพิมพ์
การพิมพ์ด้วย CUPS 
เตรียมความพร้อมสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
5.การจัดการสีใน Scribus 
โปรไฟล์สี
Rendering Intents
PDF/X-3
Monitor Profiling with Lprof 
6.แถบเครื่องมือ DTP 

เนื้อหาหลักสูตร 

1.พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Scribus

 • เริ่มต้นใช้งาน Scribus 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
 • การทำงานกับ Frames
 • การทำงานกับ Text
 • การทำงานกับ Images
 • การทำงานกับ Styles
 • การทำงานกับ Frames
 • การทำงานกับ Shapes
 • การแก้ไข Shapes
 • การใช้คำสั่ง Duplicate และ Transform
 • การทำงานกับ Lines และ Line Styles
 • การทำงานกับ Fill: Colors, Gradients และ Patterns
 • การทำงานกับ Layers
 • การทำงานกับ Master Pages
 • การทำงานกับ Page Numbering
 • Short Words Plug-in
 • การแก้ไข และจัดการกับ Colors

2.การตั้งค่าให้กับโปรแกรม Scribus

 • การตั้งค่าใน Scribus 
 • การใช้คำสั่ง Preferences
 • การใช้ Keyboard Shortcuts
 • การใช้งาน Mouse
 • การตั้งค่า Font 
 • ความลึก
 • แบบอักษร Ghostscript
 • แบบอักษร Non-Latin 
 • การเลือกแบบอักษรที่ดี
 • การตรวจสอบคุณภาพสำหรับแบบอักษร
 • แบบอักษรบน Windows 

3.การนำเข้ารูปภาพเพื่อมาใช้งานใน Scribus

 • การนำเข้ารูปภาพชนิด Vector
 • การนำเข้ารูปภาพชนิด EPS 
 • การนำเข้ารูปภาพชนิด SVG
 • การนำเข้ารูปภาพชนิด Raster 
 • การนำเข้ารูปภาพชนิด PSD 
 • การนำเข้า Text
 • การนำเข้า text จาก OpenOffice/Open Document
 • การนำเข้า HTML text 
 • การส่งออกเป็นชนิด PDF ด้วย Scribus
 • PDF Workflow
 • PDF Flavors
 • PDF/X-3
 • PDF Forms
 • PDF and JavaScript
 • PDF Forms and PHP
 • PDF Presentations 

4.การพิมพ์งาน

 • ตัวอย่างก่อนพิมพ์
 • การพิมพ์ด้วย CUPS 
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์

5.การจัดการสีใน Scribus 

 • โปรไฟล์สี
 • Rendering Intents
 • PDF/X-3
 • Monitor Profiling with Lprof 

6.แถบเครื่องมือ DTP 

 

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 66_Scribus.pdf