หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย Scribus
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

 1. พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Scribus
 • เริ่มต้นใช้งาน Scribus
 • ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร
 • การทำงานกับ Frames
 • การทำงานกับ Text
 • การทำงานกับ Images
 • การทำงานกับ Styles
 • การทำงานกับ Frames
 • การทำงานกับ Shapes
 • การแก้ไข Shapes
 • การใช้คำสั่ง Duplicate และ Transform
 • การทำงานกับ Lines และ Line Styles
 • การทำงานกับ Fill: Colors, Gradients และ Patterns
 • การทำงานกับ Layers
 • การทำงานกับ Master Pages
 • การทำงานกับ Page Numbering
 • Short Words Plug-in
 • การแก้ไข และจัดการกับ Colors
 1. การตั้งค่าให้กับโปรแกรม Scribus
 • การตั้งค่าใน Scribus
 • การใช้คำสั่ง Preferences
 • การใช้ Keyboard Shortcuts
 • การใช้งาน Mouse
 • การตั้งค่า Font
  • § ความลึก
  • § แบบอักษร Ghostscript
  • § แบบอักษร Non-Latin
  • § การเลือกแบบอักษรที่ดี
  • § การตรวจสอบคุณภาพสำหรับแบบอักษร
  • § แบบอักษรบน Windows
 1. การนำเข้ารูปภาพเพื่อมาใช้งานใน Scribus
 • การนำเข้ารูปภาพชนิด Vector
  • การนำเข้ารูปภาพชนิด EPS
  • การนำเข้ารูปภาพชนิด SVG
  • การนำเข้ารูปภาพชนิด Raster
   • การนำเข้ารูปภาพชนิด PSD
   • การนำเข้า Text
    • การนำเข้า text จาก OpenOffice/Open Document
    • การนำเข้า HTML text
    • การส่งออกเป็นชนิด PDF ด้วย Scribus
     • PDF Workflow
     • PDF Flavors
     • PDF/X-3
     • PDF Forms
     • PDF and JavaScript
     • PDF Forms and PHP
     • PDF Presentations
 1. การพิมพ์งาน
 • ตัวอย่างก่อนพิมพ์
 • การพิมพ์ด้วย CUPS
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการพิมพ์เชิงพาณิชย์
 1. การจัดการสีใน Scribus
 • โปรไฟล์สี
 • Rendering Intents
 • PDF/X-3
 • Monitor Profiling with Lprof
 1. แถบเครื่องมือ DTP 
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 79_Desktop Publishing with Scribus.pdf