หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร เทคนิคการผลิตหนังสือดิจิตอลมัลติมีเดียด้วย Flip Album
รายละเอียดหลักสูตร

3. เนื้อหาหลักสูตร

 • แนะนำ Flip Album
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Flip Album
 • แนะนำประโยชน์ และตัวอย่างงาน E-Book
 • วิธีการเข้าสู่โปรแกรม
 • แนะนำหน้าตาโดยรวมของโปรแกรม Flip Album
 • ส่วนประกอบของโปรแกรม Tools และแถบเครื่องมือ
 • เริ่มสร้างหนังสือ 
 • การกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น 
 • การแบ่งหน้ากระดาษ 
 • การสร้างงาน, เปิดงาน, ปิดงาน, บันทึกงานในโปรแกรม
 • การแทรกภาพปกหน้า ปกหลัง และกำหนดให้โปร่งใส
 • การตกแต่งด้วย Box
 • การเพิ่มหน้ากระดาษ, ลบหน้า, แทรกหน้าในงานของเรา
 • การใส่สีให้หน้ากระดาษ
 • ข้อความและมัลติมีเดีย  ,การพิมพ์ข้อความลงในหนังสือ 
 • การสร้าง Popup Image
 • การแทรกไฟล์ MP3, การแทรกไฟล์ภาพ, วีดิโอ, มัลติมีเดีย (Flash, Movie, Sound, Picture)
 • ปุ่ม Buttons และการเชื่อมโยง
 • การทำงานกับ Templates
 • การแทรกปุ่ม Buttons และสร้างการเชื่อมโยง 
 • การทำสารบัญ และการเชื่อมโยง
 • การกำหนดปกหลังให้มีคุณสมบัติโปร่งใส
 • การบีบอัดไฟล์เพื่อเผยแพร่ผลงาน
 • การบีบอัดไฟล์งานด้วยคำสั่ง Package
 • การ Package DNL, Package EXE เพื่อสร้าง e-book
 • การแก้ไขปัญหาในการทำงาน
 • การสร้างแบบฝึกหัดหรือข้อสอบในตัวE-Book
 • ปัญหาลิขสิทธิ์และละเมิดลิขสิทธิ์รูปภาพและ File Multimedia
 • แนะนำโปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
 • เทคนิคการนำเข้าข้อมูลรูปแบบต่างๆ
 • การตกแต่งหนังสือ แทรกข้อความ ภาพนิ่ง และมัลติมีเดีย
 • การสร้าง bookmark, set theme, Music, Set page  ฯลฯ
 • การนำหนังสือขึ้นอินเทอร์เน็ต
ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 80_Flip Album.pdf