หลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

ปีงบประมาณ 2557
ชื่อหลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla เบื้องต้น
รายละเอียดหลักสูตร

เนื้อหาหลักสูตร

รู้จักกับ Joomla

×          แนะนำ Joomla CMS

×          การประยุกต์ใช้ Joomla กับงานประเภทต่างๆ

×          ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Joomla Extension / Template

×          โครงสร้างไฟล์ของ Joomla

 เตรียมพร้อมและเริ่มใช้งาน Joomla

×          การจำลองเครื่องพีซีเป็น Web Server

×          การสร้างฐานข้อมูล

×          การติดตั้ง Joomla

×          การตั้งค่า Configuration ต่างๆและการปรับสภาพแวดล้อมเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับงาน

 

 

 

ทำความเข้าใจกับ Joomla Extension และการติดตั้ง Extensions

×          เรียนรู้หลักการทำงานของ Joomla Extensions

×          การเลือก Extension ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

×          รวบรวมเทคนิคการแก้ปัญหาในระหว่างการติดตั้ง Joomla Extensions

×          เรียนรู้หลักการติดตั้ง Component, Module, Plugin ในแบบต่างๆ

×          การปรับแต่ง Component และการประยุกต์ใช้

×          การติดตั้งภาษาต่าง ๆ

×          ติดตั้งและปรับแต่ง Module ต่างๆ

การจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์

×          ทำความเข้าใจคุณสมบัติของเนื้อหา

×          สร้างเนื้อหาขึ้นมาใหม่

×          จัดการเนื้อหาและคอมเมนต์

×          กำหนดอินพุตของเนื้อหา

×          จัดหมวดหมู่ของเนื้อหา

×          การใช้งาน Editor

-      การอัพโหลดรูปภาพ (Upload Picture)

-      การใส่ไฟล์แฟลช / การใส่ไฟล์เสียง  / การแทรก VDO ใน Content

-      การใส่ Photo Gallery แบบ Light Box ใน Content

×          การจัดการ Media Manager

×          การใช้งาน Typography

การสร้างและการจัดการเมนู

×          การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาที่สร้างไว้

×          การสร้างเมนูเพื่อลิงค์ไปสู่เนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในหมวดหมู่หลัก / หมวดหมู่ย้อย

×          การสร้างเมนูให้ลิงค์ไปยัง Component ต่างๆ

×          การตั้งค่ามาตรฐานในการแสดงเนื้อหาเช่น Author, Date, Time, Email เป็นต้น

การจัดการกับระบบสมาชิกและการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเว็บไซต์

×          การสร้าง User Group

×          การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

×          กลุ่มผู้ใช้งานและสิทธิ์ที่แตกต่างกัน

×          การเพิ่มสมาชิก

×          การกำหนดสิทธิ์ให้กับสมาชิก (Access Level)

ทำความเข้าใจกับ Joomla Templates

×          เรียนรู้โครงสร้างของ Joomla Template

×          ทำความเข้าใจเรื่อง Module Position และการกำหนดการแสดงที่หน้าต่างๆ

×          เทคนิคการแก้ไข Logo และการปรับแต่ง Style Sheet CSS

×          การติดตั้ง Joomla Template

การแก้ไข Template

การทำ SEO Support

การ Backup  Joomla

การอัพเกรด Joomla ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่

ประเภทการจ้างวิทยากร OUTSOURCE
เอกสารประกอบหลักสูตร ชื่อไฟล์เดิม : 96_Joomla Basic.pdf